Test

Test

U heeft het hoofdstuk ‘De essentie van Lean’ afgerond en daarmee kennis gemaakt met veel nieuwe begrippen. Met de volgende 20 oefenvragen kunt u uw kennis toetsen van de stof die tot nu toe behandeld is. U krijgt 30 minuten om deze vragen te beantwoorden en na afloop kunt u de correcte antwoorden bekijken.

Deze oefenvragen vormen een goede voorbereiding op het afsluitend examen van deze opleiding. Tijdens het examen beantwoord u 40 vragen, waarvoor u 60 minuten tijd heeft.

TIP: Na het beantwoorden van deze oefenvragen kunt u de juiste antwoorden laten zien. In de veel gevallen kunt u een extra toelichting krijgen door op het informatie symbooltje te klikken. Lees de betreffende paragrafen van de syllabus nog een keer goed door wanneer u merkt dat u het lastig vond deze oefenvragen te beantwoorden.

Toets beginnen

Welk bedrijf paste in de jaren 50 het systeem toe, dat we tegenwoordig Lean noemen?

Welk antwoord beschrijft het best wat Lean is?

Wat beschrijft het beste wat we verstaan onder klantfocus bij Lean?

Wat wordt verstaan onder het JIT (just in time) principe?

Wat betekent ‘pull’ wanneer we het JIT principe toepassen?

Wat betekent ‘flow’ wanneer we het JIT principe toepassen?

Wat wordt verstaan onder het begrip Jidoka?

In een administratief proces worden na elke stap de gegevens gecontroleerd. Aan het einde van het proces vindt er voor de zekerheid nog een extra eindcontrole plaats. Welke stelling is waar?

Kaizen is het Japanse begrip voor:

Hoe vatte de voormalige bestuursvoorzitter van Toyota, Fuijo Cho, de essentie van Lean Leiderschap samen?

Welke criteria hanteren we doorgaans om te bepalen of een activiteit waarde in een proces toevoegt voor de klant? (let op: meerdere antwoorden mogelijk)

Met de Lean aanpak kunnen de kosten gereduceerd worden en tegelijk de kwaliteit verhoogd worden. Hoe wordt dit bereikt?

Het Japanse begrip Muda betekent

Transport en voorraad zijn voorbeelden van?

De ‘vijanden’ van Lean duiden we doorgaans met de 3M’s. Wat wordt onder deze 3M’s verstaan?

We gebruiken vaak het acroniem TIM WOODS om de 8 vormen van verspilling (Muda) te onderscheiden. Welke vormen van verspilling zijn dit?

Een proces bestaat uit een aantal activiteiten waarbij voortdurend maximale belasting gevraagd wordt van de medewerkers. De kans op ziekte verzuim neemt hierdoor toe. In dit proces is sprake van:

Wanneer we een DMAIC verbeterproject uitvoeren, doorlopen we altijd de vijf fasen in volgorde. Teruggaan naar een eerdere fase is dan niet mogelijk.

Zowel PDCA als DMAIC zijn aanpakken om continu cyclisch te verbeteren. Aan welke onderdeel van het Lean House of Quality geven zij daarmee invulling?

Wat is géén onderdeel van een ‘tollgate review’ wanneer we een DMAIC project uitvoeren?

0/ beantwoord

Resultaat

0%

Voldoende - 0%
Deze website gebruikt cookies en gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw ervaring op deze website te optimaliseren.