Quiz

Lean Green Belt

Quiz

Toets beginnen
Vraag 1 / 10

Waarvoor wordt een Kanban gebruikt?

Uit welke fasen bestaat de de DMAIC cyclus?

Welke stap moeten we als eerste uitvoeren, wanneer we de vijf Lean principes volgens Womack en Jones toepassen?

Pareto Chart

Een organisatie onderzoek de oorzaak van de klachten die zij het afgelopen kwartaal hebben ontvangen. Hieruit blijkt dat :

A. 45% van de klachten betrekking hebben op ‘te late levering’,

B. 30% van de klachten heeft betrekking op ‘slechte communicatie’,

C. 10% van de klachten heeft betrekking op ‘verkeerde levering’ en

D. 15% van de klachten heeft betrekking op ‘overig’.

Op welke oorzaak of oorzaken zou de organisatie zich moeten richten volgens Pareto?

Wat bedoelen we met het Japanse begrip Gemba?

Het principe van Flow

Door flow aan te brengen in het proces wordt verspilling gereduceerd en de doorlooptijd verkort. Wat is één van de voorwaarden om flow te realiseren?

Welke centrale vraag stellen we onszelf in de Analyse fase van een DMAIC project?

Onder welk begrip verstaan we de eisen, afgeleid van de Voice of the Customer, die aan het proces gesteld worden?

Wat is een current state VSM?

Welk diagram wordt gebruikt om grondoorzaken te inventariseren bij een probleem?

0/ beantwoord

Resultaat

0%

Voldoende - 80%
Deze website gebruikt cookies en gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw ervaring op deze website te optimaliseren.