Quiz

Lean Green Belt

Quiz

Toets beginnen
Vraag 1 / 10

Uit welke fasen bestaat de de DMAIC cyclus?

Pareto Chart

Een organisatie onderzoek de oorzaak van de klachten die zij het afgelopen kwartaal hebben ontvangen. Hieruit blijkt dat :

A. 45% van de klachten betrekking hebben op ‘te late levering’,

B. 30% van de klachten heeft betrekking op ‘slechte communicatie’,

C. 10% van de klachten heeft betrekking op ‘verkeerde levering’ en

D. 15% van de klachten heeft betrekking op ‘overig’.

Op welke oorzaak of oorzaken zou de organisatie zich moeten richten volgens Pareto?

Onder welk begrip verstaan we de eisen, afgeleid van de Voice of the Customer, die aan het proces gesteld worden?

Welke centrale vraag stellen we onszelf in de Analyse fase van een DMAIC project?

Wat bedoelen we met het Japanse begrip Gemba?

Wat is een current state VSM?

Welke stap moeten we als eerste uitvoeren, wanneer we de vijf Lean principes volgens Womack en Jones toepassen?

Welk diagram wordt gebruikt om grondoorzaken te inventariseren bij een probleem?

Het principe van Flow

Door flow aan te brengen in het proces wordt verspilling gereduceerd en de doorlooptijd verkort. Wat is één van de voorwaarden om flow te realiseren?

Waarvoor wordt een Kanban gebruikt?

0/ beantwoord

Resultaat

0%

Voldoende - 80%
Deze website gebruikt cookies en gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw ervaring op deze website te optimaliseren.