Aan verlanglijst toevoegen

Lean Green Belt upgrade – blended learning

Inschrijven

De Watson Academy organiseert de Lean Green Belt opleiding uitsluitend incompany (in opdracht van een organisatie of instelling). In deze opleiding gaan deelnemers namelijk daadwerkelijk aan de slag met verbeteropdrachten in de organisatie van hun werkgever of opdrachtgever. 

De Lean Green Belt upgrade training bereidt de deelnemers voor om zelfstandig Lean verbeterproject te leiden in de praktijk. De Lean Green Belt opleiding onderscheidt zich omdat deze enerzijds een een uitstekende basis legt onder de Lean kennis van de deelnemers en tegelijk alle theorie vertaalt naar de praktijk. De deelnemers passen direct de opgedane kennis toe in een verbeterproject en realiseren aantoonbare verbeteringen voor hun organisatie.  Op deze manier betaalt deze opleiding zich gelijk terug. De Lean Green Belt upgrade training is bedoeld voor deelnemers die de Lean Yellow Belt of Lean Orange Belt training al afgerond hebben en zich verder willen ontwikkelen tot Lean Green Belt. Na afloop van de training doen de deelnemers het online theorie-examen en ontvangen zij het certificaat.

Voor wie?

De Lean Green Belt upgrade training is voor deelnemers die al een Lean Yellow Belt of Orange Belt opleiding hebben afgerond. Deelnemers aan deze opleiding willen zich verder ontwikkelen op het gebied van Lean en deze kennis direct in te zetten om verspillingen terug te dringen, de processen efficiënter te maken en de toegevoegde waarde aan klanten te verhogen.

Inhoud training

De training herhaalt in vlot tempo de behandelde stof van de Lean Yellow Belt of Orange Belt opleiding:

 • De oorsprong en ontwikkeling van Lean
 • Lean en andere concepten (Six Sigma, Theory of Constraints, Agile)
 • Het Lean House of Quality (Klantfocus, Just-in-Time, Jidoka, Leiderschap, Kaizen, Stabiliteit en Standaardisatie)
 • Waarde en verspilling (Muda, Muri, Mura)
 • Continue verbeteren (PDCA, A3, DMAIC)
 • Klantwaarde (VoC, Customer Journey, Kano, CTQ)
 • De vijf Lean principes
 • 5s Methode

De opleiding biedt uitbreiding en verdieping op onder andere de volgende onderwerpen:

 • SIPOC
 • Stakeholder analyse
 • Project Charter
 • Value Stream Mapping
 • Datacollectieplan en Meetsysteem Analyse
 • Lean Meeteenheden (Process Cycle Efficiency, Takt Tijd, Cycle Time, First Time Right, Little’s Law, etc.)
 • Spaghetti diagram
 • FMEA
 • Pareto analyse
 • Brainstorming
 • Introductie verandermanagement
 • Selecteren van oplossingen
 • Team ontwikkeling
 • Faciliteren van workshops
 • Kanban
 • Standard Operating Procedures

Het programma

Het programma bestaat uit een combinatie van zelfstudie en zes klassikale bijeenkomsten waarin de principes en de meest gangbare technieken van Lean op interactieve wijze behandeld worden door een ervaren docent. Een Lean simulatie game maakt deel uit van het klassikale programma. Onder begeleiding van de docent werken de deelnemers daarbij aan daadwerkelijke verbeteringen in hun eigen organisatie. De Lean Green Belt upgrade opleiding stelt hogere eisen aan de impact die het verbetertraject realiseert. De deelnemers bereiden zich zelfstandig inhoudelijk voor in hun eigen persoonlijke digitale leeromgeving. Zij doen dit door middel van zelfstudie, opdrachten en oefenvragen. Een speciaal door ons ontwikkeld studieboek is bij de training inbegrepen.

Certificering

Deze training wordt afgesloten met een online Lean Green Belt examen. Na het examen en het voltooien van de studieactiviteiten ontvangen de deelnemers het officiële certificaat. Er is één gratis herkansing inbegrepen. De opleidingen van Watson & Associates voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Watson & Associates is IASSC Accredited Training Organization.

Voor organisaties

Wij organiseren deze training uitsluitend als incompany training. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een passend voorstel voor uw opleidingsvraag.

Introductie

1
Inleiding tot de Lean Green Belt upgrade training
15 minuten

In uw persoonlijke leeromgeving van de Watson Academy wordt u stap-voor-stap door alle onderwerpen geleid. U zult daarbij telkens gevraagd worden de relevante paragrafen uit de syllabus te bestuderen ter voorbereiding op de klassikale bijeenkomsten. De syllabus ontvangt u in hardcopy, maar u kunt het desgewenst ook downloaden.

De essentie van Lean

1
De ontwikkeling van Lean
20 minuten

Als Lean Green Belt is het belangrijk dat u dit brede perspectief op Lean heeft en begrijpt welke invloeden de verschillende management stromen op elkaar hebben. U leert in deze les hoe Taylor en Ford invloed hebben gehad op het Toyota Productie Systeem en hoe Lean op haar beurt weer andere concepten heeft beinvloed.

2
De basis van Lean
45 minuten

In de Lean Yellow Belt of Orange Belt heeft u veel nieuwe begrippen geleerd. Als Lean Green Belt hoort u deze kennis paraat te hebben en op het examen kunnen hier dus vragen over gesteld worden.

3
Oefenvragen: de essentie van Lean
10 vragen

Toets uw kennis aan de hand van 10 vragen en sla eventueel de stof er nog een keer op na als u merkt dat u moeite heeft met het vinden van de juiste antwoorden.

4
Lean Green Belt upgrade – blok 1
3,5 uur

U heeft nu de onderwerpen van het eerste hoofdstuk ‘De essentie van Lean’ bestudeerd. Hiermee heeft u zich goed voorbereid op de eerste klassikale bijeenkomst. Samen met uw medestudenten en een ervaren docent zult u de opgedane kennis met elkaar delen en zal de docent u laten oefenen met de opgedane kennis.

Define

1
Klantwaarde en Critical-to-Quality
45 minuten

De VoC laat zich vertalen in specifieke en meetbare eisen die dit stelt aan het proces, de zogenaamde Critical-to-Quality (CTQs). Deze CTQs vormen in feite de specificaties van het proces dat de waarde levert aan de klant.

2
SIPOC
20 minuten

We gaan het bijbehorende proces op hoofdlijnen in kaart brengen. Een handige en veel toegepaste manier om dit te doen is met behulp van een SIPOC. SIPOC is een afkorting en staat voor: Suppliers, Inputs, Process steps, Outputs and Customers. 

3
Opdracht: maak een SIPOC
4
Stakeholderanalyse
20 minuten

Wanneer we een significante verbetering gaan doorvoeren zal dit vaak ook tot veranderingen leiden of zijn er investeringen nodig om deze veranderingen te realiseren. Het in deze fase daarom verstandig om na te denken over de verschillende stakeholders die een rol spelen bij het verbeterproject en op welke wijze deze stakeholders betrokken zullen worden bij het project met als doel de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

5
Project Charter
15 minuten

In deze les leert u dat een Project Charter een beknopte en high-level weergave van ons verbeterproject is dat op één vel papier past. Een Project Charter helpt u als projectleider van het verbeterproject om overeenstemming met uw opdrachtgever te krijgen over het project en is uitermate geschikt als communicatiedocument om de stakeholders te informeren over het project.

6
Oefenvragen: Define
10 vragen

Toets uw kennis van de principes en instrumenten die u in het hoofdstuk 'Define' heeft geleerd aan de hand van 10 vragen. Aan de hand van deze toets krijgt u zelf inzicht in de mate waarin u de stof beheerst.

7
Lean Green Belt upgrade – blok 2
3,5 uur

U heeft nu de onderwerpen van het tweede hoofdstuk ‘Define’ bestudeerd. Hiermee heeft u zich goed voorbereid op de tweede klassikale bijeenkomst. Samen met uw medestudenten en een ervaren docent zult u de opgedane kennis met elkaar delen en zal de docent u laten oefenen met de opgedane kennis.

Measure

1
Value Stream Mapping
30 minuten

De 'Measure' fase van de DMAIC-aanpak is ervoor om de huidige situatie zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen. Het is daarom een uitstekend idee om de waardestroom visueel in kaart te brengen met behulp van een VSM (Value Stream Map) om hierin vervolgens de relevante meetgegevens aan te geven en zichtbaar te maken welke activiteiten in het proces waarde toevoegen of geen waarde toevoegen.

2
Datacollectieplan en Meet Systeem Analyse
30 minuten

In deze les leert u hoe u een plan kunt opstellen om gegevens te verzamelen en hoe u het meetsysteem kunt analyseren om zo te zorgen dat de betrouwbaarheid van de gegevens gewaarborgd is.

3
Lean meeteenheden
60 minuten

Lean experts houden ervan om meetgegevens over het proces te verzamelen. Deze meetgegevens bieden hen namelijk 'de knoppen' waaraan gedraaid kan worden om het proces te optimaliseren: waarde voor de klant leveren en zoveel mogelijk verspilling elimineren. Er zijn allerlei meeteenheden die hiervoor gebruikt kunnen worden. In deze les leert u wat deze Lean meeteenheden zijn en op welke wijze u deze kunt gebruiken om processen te optimaliseren.

4
Oefenvragen: Measure
10 vragen

Test uw kennis van de onderwerpen die u in hoofdstuk 3 'Measure' van de syllabus bestudeerd heeft aan de hand van de volgende vragen. Sla de betreffende paragrafen er nog eens op na wanneer u merkt dat u moeite heeft om deze vragen te beantwoorden.

5
Lean Green Belt upgrade – blok 3
3,5 uur

U heeft nu de onderwerpen van het derde hoofdstuk ‘Measure’ van de syllabus bestudeerd. Hiermee heeft u zich goed voorbereid op de tweede klassikale bijeenkomst, waarvoor u een uitnodiging heeft ontvangen.

Samen met uw medestudenten en een ervaren docent zult u de opgedane kennis met elkaar delen en zal de docent u laten oefenen met de opgedane kennis.

Analyse

1
De vijf Lean principes en probleem analyse
20 minuten

Het is nu tijd voor de volgende stap: we gaan de waardestroom verder analyseren, we kijken door een 'Lean bril' naar de waardeketen en gaan op zoek naar de grondoorzaken die onderliggend zijn aan het probleem dat we willen oplossen (Analyse).

2
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
3
Spaghetti diagram
4
Pareto chart
5
Oefenvragen: Analyse
6
Lean Green Belt upgrade – blok 4

Improve

1
Brainstorm technieken
2
Oplossingen selecteren
3
Introductie verandermanagement
4
Teamontwikkeling
5
Faciliteren van workshops
6
Oefenvragen: Improve
7
Lean Green Belt upgrade – blok 5

Control

1
5S methodiek, Poka Yoke en Visueel Management
2
Kanban
3
Standard Work en Standard Operating Procedures
4
Oefenvragen: Control
5
Lean Green Belt upgrade – blok 6

Het examen

1
Examen Lean Green Belt
6 vragen

Het Lean Green Belt examen bestaat uit in totaal 40 vragen verspreid over 6 categorieën. U heeft 60 minuten de tijd om deze vragen te beantwoorden. U slaagt voor het examen wanneer u tenminste 80% van de vragen (32) correct beantwoord.

De Watson Academy B.V. volgt de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de COVID-19 pandemie. Informeer naar de mogelijkheden voor klassikale bijeenkomsten.

Deze website gebruikt cookies en gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw ervaring op deze website te optimaliseren.