Aan verlanglijst toevoegen

Lean Yellow Belt – blended

Koop cursus

Met de Lean Yellow Belt training maakt u kennis met de principes en begrippen van Lean. U leert hoe u, met behulp van de Lean principes en technieken, verbeteringen kunt realiseren in uw dagelijks werk. Na afloop van de training doet u het online theorie-examen en ontvangt u het internationaal erkend certificaat.

Voor wie?

De Lean Yellow Belt training is bedoeld voor iedereen die meer te weten wil komen over wat er precies verstaan wordt onder Lean en graag de eerste stappen wil zetten bij het toepassen van Lean in de praktijk.

Blended leren

Voor deze opleiding wordt gebruik gemaakt van een mix tussen zelfstudie, opdrachten, oefeningen en één (digitale) klassikale bijeenkomst. Door deze verschillende leervormen te combineren kunnen wij u flexibiliteit bieden terwijl u verzekerd bent van kwaliteit en een hoog leerrendement. Dit noemen wij blended leren. U kunt direct aan de slag met uw opleiding en bepaalt vervolgens zelf het tempo waarin u het leerpad doorloopt. U vindt meer informatie over het programma onder tabblad ‘Leerplan’.

Wanneer u het online gedeelte van deze training heeft afgerond kunt u meedoen aan een (digitale) klassikale bijeenkomst op een moment dat het u uitkomt. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door zeer ervaren trainers. De Lean onderwerpen worden verder verdiept en u oefent met de opgedane kennis. U kunt kiezen uit één van de onderstaande opties:

 • Vrijdag 9 april van 13.00h tot 17.00h
 • Woensdag 28 april van 18.00h tot 22.00h
 • Vrijdag 21 mei van 13.00h tot 17.00h
 • Woensdag 9 juni 18.00h tot 22.00h
 • Vrijdag 25 juni 13.00h tot 17.00h
 • De planning voor na de zomerperiode verschijnt op en later tijdstip

Inhoud training

De training gaat in op de geschiedenis, de filosofie, de principes en de technieken van Lean en Lean Six Sigma. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De geschiedenis en filosofie van Lean en Lean Six Sigma
 • Lean House of Quality
 • De vijf Lean Principes
 • Waarde en verspilling (de 3 Ms)
 • De acht vormen van verspilling (TIM WOODS)
 • Kaizen en cyclisch verbeteren
 • De DMAIC verbeteraanpak
 • De A3 methode
 • Definieren van de klantwaarde (Voice of the Customer, CtQ, Kano analyse)
 • Procesdenken (Value Stream Mapping, SIPOC)
 • Analyseren van grondoorzaken (Gemba Walk, Ishikawa, 5x Why)
 • Pareto anlyse
 • Flow en Pull principes
 • 5S methode
 • Brainstorm technieken
 • Poka Yoke
 • Visueel Management
 • Standard Work

Certificering

Deze training wordt afgesloten met het online Lean Yellow Belt examen. U kunt dit examen op een moment afnemen wanneer het u schikt. Wanneer u het examen met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het officiële certificaat. Er is één gratis herkansing inbegrepen.

De opleidingen van Watson & Associates voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Watson & Associates is IASSC Accredited Training Organization.

Voor organisaties

Wij organiseren deze training ook als incompany training. Neem contact met ons op, zodat we een passend voorstel kunnen doen voor uw opleidingsvraag.

Introductie

1
Inleiding tot de Lean Yellow Belt training
30 minuten

Een inleiding op de training, waarbij de deelnemer uitleg krijgt over de opzet van de training en de syllabus kan downloaden. De deelnemers ontvangen de syllabus ook geprint op hun thuisadres.

2
Verwachtingen en persoonlijke leerdoelen

De essentie van Lean

1
De oorsprong en ontwikkeling van Lean
30 minuten

Om de essentie van Lean te kunnen begrijpen is het belangrijk om de oorsprong van Lean te kennen en te weten hoe Lean zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. We gaan dus eerst inzoomen op een korte geschiedenis van Lean.

2
Het Lean House of Quality
30 minuten

We gebruiken in deze training het Lean House of Quality om de belangrijkste begrippen en principes van Lean weer te geven. Het Lean House of Quality is een schematische weergave en is gebaseerd op het Toyota Production Systeem (TPS).

3
Waarde en verspilling
30 minuten

Als Lean expert wordt er van u verwacht dat u deze vormen van verspilling kunt herkennen en benoemen. Het herkennen van verspillingen in processen is namelijk een erg belangrijke vaardigheid binnen Lean. U leert de betekenis van de begrippen Muda, Muri en Mura en u kunt de acht vormen van verspilling herkennen. 

4
Wie heeft TIM WOODS gezien?
5
Continu verbeteren
30 minuten

Kaizen is een centraal begrip binnen Lean. Organisaties die Lean toepassen realiseren zich dat het nodig is om voortdurend in kleine stapjes te verbeteren om hun lange termijn ambities te realiseren. We behandelen nu op welke wijze het principe van continu verbeteren in de praktijk toegepast kan worden. U maakt daarbij onder andere kennis met de A3-methode en DMAIC-aanpak.

Define

1
Klantwaarde
30 minuten

Eerst beginnen we met het scherp krijgen van wat de klant precies als waarde definieert. We maken daarbij onderscheid tussen interne (Voice-of-the-Business) en externe klanten (Voice-of-the-Customer). De klantwaarde analyseren we vervolgens aan de hand van de Customer Journey en de Kano analyse.

2
Critical-to-Quality
30 minuten

We draaien met Lean verbeterprojecten dus aan de knoppen van het proces, met als doel dat het proces de waarde voor de klant kan leveren. De CTQ geven ons concrete aanwijzingen over hoe we het proces moeten inrichten.

3
Oefenvragen – deel 1
10 vragen

U heeft inmiddels met veel nieuwe begrippen kennis gemaakt. Met de volgende vragen kunt u uw eigen kennis van de tot nu toe behandelde stof toetsen. De vraagstelling komt ongeveer overeen met wat u tijdens het examen kunt verwachten.

Measure

1
Value Stream Mapping
30 minuten

Een krachtig en vaak toegepast methode om de huidige situatie in kaart te brengen is Value Stream Mapping. Met behulp van de Value Stream Map (VSM) visualiseren we de huidige waardestroom, aangevuld met allerlei nuttige informatie die ons helpen het probleem straks te analyseren. 

Analyse

1
De vijf Lean principes
30 minuten

Womack en Jones hebben in hun boek ‘Lean Thinking’ in 1996 vijf Lean principes beschreven. U maakt in dit hoofdstuk kennis met deze vijf principes.

2
Flow en pull
30 minuten

Flow en pull zijn principes die net als veel andere Lean principes oorspronkelijk afkomstig zijn uit de wereld van fabricageprocessen. Overal waar procesmatig producten of diensten gemaakt of geleverd worden, kunnen deze principes echter helpen om doorlooptijden te verkorten en verspilling tegen te gaan.

3
Probleem analyse
30 minuten

In deze fase van ons verbeterproject dringen we door te kern van het probleem. Om oplossingen te vinden moeten we eerst de grondoorzaken goed analyseren. U leert de begrippen 5 times Why?, Gemba Walk en Ishikawa te begrijpen en toe te passen.

4
Casus Koeriersbedrijf Express op Tijd B.V.
5
Oefenvragen – deel 2
10 vragen

Met de volgende vragen kunt u uw eigen kennis toetsen. U krijgt 20 minuten om 10 meerkeuzevragen te beantwoorden. Voor het examen na afloop van de training krijgt u 60 minuten om 40 vragen te beantwoorden.

Improve

1
Brainstorming
20 minuten

Naast een analytische en op feiten gebaseerde analyse, willen we in de 'Improve' fase ook even met u stilstaan bij het onderwerp 'brainstorming'. Het bedenken van mogelijke oplossingen is namelijk ook een creatief groepsproces. Als Lean expert zult u dus ook brainstormsessies organiseren of hieraan deelnemen.

2
Future State VSM
20 minuten

Wanneer we deze verbeteringen doorvoeren leidt dat vaak tot aanpassingen in de wijze waarop de activiteiten in de waardeketen worden georganiseerd. In Lean woorden: we brengen aanpassingen aan ten opzichte van de Current State VSM. Deze aanpassingen worden zichtbaar gemaakt in een future state VSM.

Control

1
Een nieuwe standaard creëren
15 minuten

Elke verbetering in Lean leidt tot een nieuwe standaard, waarin de werkwijzen zijn aangepast. In deze fase beheersen we de prestatie van het proces. Het werken volgens standaarden is een belangrijk Lean principe. Na het bestuderen van dit hoofdstuk begrijpt u waarom het werken volgens standaarden nodig is om continu te kunnen verbeteren.

2
5S methode
30 minuten

Lean organisaties uit allerlei sectoren passen de 5S methode toe om problemen sneller te kunnen herkennen, verspilling terug te dringen en de veiligheid te verhogen.

3
Poka Yoke
20 minuten

We streven ernaar dat we de standaard manier van werken op een zodanige manier verankeren in onze processen, dat het maken van fouten vrijwel onmogelijk wordt. Op die manier bouwen we de kwaliteit in het proces en zijn we minder afhankelijk van kwaliteitscontroles achteraf. Het voorkomen van fouten duiden we aan met het Japanse begrip Poka Yoke (in het Engels: mistake proofing). 

4
Visueel Management
30 minuten

We maken bij Lean veel gebruik van visuele technieken. Door informatie te visualiseren stellen we mensen in staat om zelf direct actie te nemen als bijsturing nodig blijkt. Het visualiseren van informatie en het bijsturen hierop noemen we 'visueel management'. 

Examen

1
Afronding Lean Yellow Belt training
10 minuten

U heeft nu alle lessen gevolgd die onderdeel uitmaken van de Lean Yellow Belt opleiding. U heeft kennis gemaakt met de basisprincipes van Lean en u kent nu een aantal praktisch toepasbare technieken waarmee verbeteringen in de waardestroom van uw organisatie gerealiseerd kunnen worden. U bent hiermee goed voorbereid om uw kennis te testen met de afsluitende toets van deze opleiding waarna u uw Lean Yellow Belt certificaat digitaal in ontvangst neemt.

2
Examen Lean Yellow Belt
40 vragen

Met het examen wordt uw kennis getoetst. U ontvangt het Lean Yellow Belt certificaat wanneer u slaagt voor het examen en tenminste 80% van de lessen van de training heeft voltooid. Het examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen, waarvoor u 60 minuten de tijd heeft.

In verband met COVID-19 volgen wij de RIVM richtlijnen bij het organiseren van fysieke klassikale bijeenkomsten. Informeer naar de mogelijkheden.

Deze website gebruikt cookies en gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw ervaring op deze website te optimaliseren.