Watson Academy organiseert de Agile Business Foundation opleiding momenteel alleen als incompany training (in opdracht van een organisatie of instelling).  

De Agile Business Foundation training is bij uitstek geschikt voor iedereen die Agile werken toepast (of gaan toepassen) in gehele organisatie in een non-IT context. De training zorgt voor een goed begrip van de Agile principes en waarden en hoe deze concreet door middel van Scrum en Kanban kunnen worden toegepast bij zowel projecten als operationele werkzaamheden. Deze training biedt daarmee een compleet overzicht van Agile, Scrum en Kanban.

Voor wie?

De blended Agile Business Foundation training is bedoeld voor professionals die onlangs zijn gestart met Agile- of Scrum werken in een non-IT omgeving op dit van plan zijn te doen. U hoeft geen uitgebreide ervaring of kennis te hebben in de toepassing van Agile en Scrum. Met deze opleiding krijgt u een uitstekende theoretische basis van Agile, Scrum en Kanban.

Inhoud training

De training gaat in op de volgende onderwerpen:

  • De vier waarden en twaalf principes van Agile
  • Agile projecten
  • Het opstellen van een visie en een initiële Product Backlog
  • Scrum
  • Transparantie, inspectie en aanpassing
  • De vijf waarden van Scrum
  • De rollen en verantwoordelijkheden van het Scrum team
  • Sprints en de Sprint rituelen
  • De artefacten van Scrum
  • Kanban

Het programma

De training bestaat uit twee dagdelen interactieve klassikale training. Daarnaast volgen de deelnemers individueel in eigen tempo de online studieactiviteiten. Deze activiteiten zorgen ervoor dat alle benodigde theorie voor het examen behandeld wordt. De training bevat een proefexamen, waarna de deelnemers goed voorbereid zijn op het Agile Business Foundation examen van iiabc.org, waarmee zij het officieel erkend certificaat kunnen bemachtigen.

Certificering

Na de opleiding kunnen de deelnemers het examen Agile Business Foundation bij iiabc.org doen. Het Agile Business Foundation certificaat is een erkend certificaat voor mensen die Agile- en Scrum werken in een non-IT context. Met het certificaat toont u aan dat u de basis van Agile en Scrum kent.

Voor organisaties

Wij organiseren deze training momenteel uitsluitend als incompany training. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij doen u graag een passend voorstel voor uw specifieke opleidingsvraag.

Inleiding

1
Introductie van de training Agile Business Foundation
10 minuten

Welkom bij de training Agile Business Foundation! In deze training leert u wat Agile precies is en op welke manieren de raamwerken Scrum en Kanban toegepast worden om Agile werken in de praktijk toe te kunnen passen.

Agile

1
De vier waarden en twaalf principes van Agile
20 minuten

Om organisatie te helpen meer wendbaar te worden werd een handvest door deze ontwikkelaars opgesteld: het Agile Manifesto. Het Agile Manifesto is een beknopt document dat bestaat uit 4 waarden en 12 principes.

2
Wanneer Agile en wanneer niet?
10 minuten
3
Agile versus traditioneel Projectmanagement
10 minuten

Wat is het verschil tussen 'traditioneel' projectmanagement en Agile? Wanneer we een traditioneel project managen is over het algemeen het vertrekpunt de scope.

4
Het starten van een Agile project
30 minuten

Wanneer we een Agile project starten doorlopen we een proces van drie stappen. Door deze stappen te zetten zorgen we ervoor dat we een zo optimaal mogelijk vertrekpunt hebben voor het project. 

5
Oefenvragen Agile Business Foundation - deel 1

U heeft het eerste deel van de theorie van Agile Business Foundation bestudeerd. Met de oefenvragen kunt u inzicht krijgen in hoeverre u de stof beheerst.

6
Eerste klassikale bijeenkomst
3,5 uur

Tijdens de klassikale training zal een ervaren trainer de theorie verder behandelen en hier verdieping aan geven. Ook is er uiteraard ruimte voor interactie en oefeningen.

Scrum

1
De pijlers en waarden van Scrum
20 minuten

In deze les behandelen we de drie pijlers en de vijf waarden van het Scrum raamwerk.

2
Het Scrum raamwerk
3
Het Scrumteam
20 minuten

In deze les leert u uit welke rollen het Scrumteam bestaat en welke eigenschappen het team heeft binnen het Scrum raamwerk.

4
De Sprint
30 minuten

U heeft inmiddels geleerd dat Scrum bestaat uit een reeks van rollen, gebeurtenissen (events) en artefacten. In deze les behandelen we de gebeurtenissen (events) die we onderscheiden binnen Scrum. 

5
Scrum Artefacten
30 minuten

Het woord 'artefact' betekent ongeveer 'object van waarde'. Binnen Scrum kennen we de volgende artefacten: de Product Backlog, de Sprint Backlog en het Increment. 

6
Oefenvragen Agile Business Foundation - deel 2

U heeft de theorie van Scrum nu bestudeerd. Met de oefenvragen kunt u inzicht krijgen in hoeverre u deze stof beheerst.

 

Kanban

1
Kanban en Agile
2
Tweede klassikale bijeenkomst
3,5 uur

Tijdens de klassikale training zal een ervaren trainer de theorie verder behandelen en hier verdieping aan geven. Ook is er uiteraard ruimte voor interactie en oefeningen.

Oefenexamen

1
Oefenvragen

Met het proefexamen kunt u een goede inschatting maken of u voldoende voorbereid bent om het Agile Business Foundation examen van iiabc.org te doen. Het proefexamen bestaat uit 40 meerkeuze vragen, waarvan u tenminste 32 goed moet beantwoorden om te slagen. U krijgt hiervoor 30 minuten tijd. Het betreft een open boek examen, dus u mag de Agile Business Body of Knowledge raadplegen. 

Deze training bevat twee dagdelen interactieve training die in afstemming met de opdrachtgever ingepland worden.

Deze website gebruikt cookies en gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw ervaring op deze website te optimaliseren.