Lean Six Sigma Orange Belt – blended

De Watson Academy organiseert de Lean Six Sigma Orange Belt opleiding uitsluitend incompany (in opdracht van een organisatie of instelling). In deze opleiding gaan deelnemers namelijk daadwerkelijk aan de slag met A3 verbeteropdrachten in de organisatie van hun werkgever of opdrachtgever. 

De Lean Six Sigma Orange Belt training bereidt de deelnemers voor om zelfstandig Lean Six Sigma toe te passen in de praktijk. De Lean Six Sigma Orange Belt opleiding onderscheidt zich omdat deze enerzijds een een uitstekende basis legt onder de Lean Six Sigma kennis van de deelnemer en tegelijk ook alle theorie vertaalt naar de praktijk, waardoor deelnemers direct de opgedane kennis toepassen om aantoonbare verbeteringen te realiseren voor de organisatie.  Op deze manier betaalt deze opleiding zich in doorgaans gelijk terug. De Lean Six Sigma Orange Belt training positioneert zich qua diepgang tussen de Lean Yellow Belt en de Lean Green Belt training in. Na afloop van de training doen de deelnemers het online theorie-examen en ontvangen zij het certificaat.

Voor wie?

De Lean Six Sigma Orange Belt training is een ideaal vertrekpunt voor organisaties om medewerkers kennis op te laten doen van de Lean en Lean Six Sigma methode en deze kennis direct in te zetten om verspillingen terug te dringen, de processen efficiënter te maken en de toegevoegde waarde aan klanten te verhogen.

Het programma

Het programma bestaat uit drie dagdelen klassikale training waarin de principes en de meest gangbare technieken van Lean en Lean Six Sigma op interactieve wijze behandeld worden door een ervaren docent. De deelnemers bereiden zich zelfstandig inhoudelijk voor in hun eigen persoonlijke digitale leeromgeving.

De opzet van de training is zodanig dat er aan de slag gegaan wordt met de opgedane kennis door middel van praktijkopdrachten en een simulatie game.

Inhoud training

De training gaat in op de geschiedenis, de filosofie, de principes en de technieken van Lean en Lean Six Sigma. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De geschiedenis en filosofie van Lean en Lean Six Sigma
 • Lean House of Quality
 • De vijf Lean Principes
 • Waarde en verspilling (de 3 Ms)
 • De acht vormen van verspilling (TIM WOODS)
 • Kaizen en cyclisch verbeteren
 • De DMAIC verbeteraanpak
 • De A3 methode
 • Definieren van de klantwaarde (Voice of the Customer, CtQ, Kano analyse)
 • Customer Journey
 • SIPOC
 • Value Stream Mapping
 • Meten en meetsystemen
 • Analyseren van grondoorzaken (Gemba Walk, Ishikawa, 5x Why)
 • Pareto anlyse
 • Spaghetti diagram
 • Flow en Pull principes
 • 5S methode
 • Brainstorm technieken (De Bono)
 • Selecteren van oplossingen
 • Poka Yoke
 • Visueel Management
 • Standard Work
 • Verandermanagement (verandercurve, omgaan met weerstand)
 • Teamontwikkeling (Tuckman)

Certificering

Deze training wordt afgesloten met het online Lean Six Sigma Orange Belt examen. U kunt dit examen op een moment afnemen wanneer het u schikt. Wanneer u het examen met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het officiële certificaat. Er is één gratis herkansing inbegrepen.

De opleidingen van Watson & Associates voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Watson & Associates is IASSC Accredited Training Organization.

Voor organisaties

Wij organiseren deze training uitsluitend als incompany training.  Neem contact met ons op voor meer informatie of een passend voorstel voor uw opleidingsvraag.

Introductie

1
Inleiding tot de Lean Six Sigma Orange Belt training
30 minuten

Bij aanvang van de training ontvangt iedere deelnemer een syllabus van de training met en wordt de opzet, inhoud en leerdoelen van de training toegelicht.

2
Verwachtingen en persoonlijke leerdoelen

De essentie van Lean

1
De oorsprong en ontwikkeling van Lean
30 minuten

Om de essentie van Lean te kunnen begrijpen is het belangrijk om de oorsprong van Lean te kennen en te weten hoe Lean zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. We gaan dus eerst inzoomen op een korte geschiedenis van Lean.

2
Het Lean House of Quality
45 minuten

We gebruiken in deze training het Lean House of Quality om de belangrijkste begrippen en principes van Lean weer te geven. Het Lean House of Quality is een schematische weergave en is gebaseerd op het Toyota Production Systeem (TPS).

3
Waarde en verspilling
30 minuten

Als Orange Belt wordt er van u verwacht dat u deze vormen van verspilling kunt herkennen en benoemen. Het herkennen van verspillingen in processen is namelijk een erg belangrijke vaardigheid binnen Lean. U leert de betekenis van de begrippen Muda, Muri en Mura en u kunt de acht vormen van verspilling herkennen. 

4
Wie heeft TIM WOODS gezien?
5
Continu verbeteren
45 minuten

Kaizen is een centraal begrip binnen Lean. Organisaties die Lean toepassen realiseren zich dat het nodig is om voortdurend in kleine stapjes te verbeteren om hun lange termijn ambities te realiseren. We behandelen nu op welke wijze het principe van continu verbeteren in de praktijk toegepast kan worden. U maakt daarbij onder andere kennis met de A3-methode en DMAIC-aanpak.

6
Lean Six Sigma Orange Belt – blok 1
3,5 uur

Samen met uw medestudenten en een ervaren docent zult u de opgedane kennis met elkaar delen en zal de docent u laten oefenen met de opgedane kennis.

Define

1
Klantwaarde
30 minuten

Eerst beginnen we met het scherp krijgen van wat de klant precies als waarde definieert. We maken daarbij onderscheid tussen interne (Voice-of-the-Business) en externe klanten (Voice-of-the-Customer). De klantwaarde analyseren we vervolgens aan de hand van de Customer Journey en de Kano analyse.

2
Critical-to-Quality
30 minuten

We draaien met Lean verbeterprojecten dus aan de knoppen van het proces, met als doel dat het proces de waarde voor de klant kan leveren. De CTQ geven ons concrete aanwijzingen over hoe we het proces moeten inrichten.

3
Oefenvragen – Lean Six Sigma Orange Belt – deel 1
10 vragen

U heeft inmiddels met veel nieuwe begrippen kennis gemaakt. Met de volgende vragen kunt u uw eigen kennis van de tot nu toe behandelde stof toetsen. De vraagstelling komt ongeveer overeen met wat u tijdens het examen kunt verwachten.

Measure

1
Value Stream Mapping
30 minuten

Een krachtig en vaak toegepast methode om de huidige situatie in kaart te brengen is Value Stream Mapping. Met behulp van de Value Stream Map (VSM) visualiseren we de huidige waardestroom, aangevuld met allerlei nuttige informatie die ons helpen het probleem straks te analyseren. 

Analyse

1
De vijf Lean principes
30 minuten

Womack en Jones hebben in hun boek ‘Lean Thinking’ in 1996 vijf Lean principes beschreven. U maakt in dit hoofdstuk kennis met deze vijf principes.

2
Flow en pull
30 minuten

Flow en pull zijn principes die net als veel andere Lean principes oorspronkelijk afkomstig zijn uit de wereld van fabricageprocessen. Overal waar procesmatig producten of diensten gemaakt of geleverd worden, kunnen deze principes echter helpen om doorlooptijden te verkorten en verspilling tegen te gaan.

3
Probleem analyse
30 minuten

In deze fase van ons verbeterproject dringen we door te kern van het probleem. Om oplossingen te vinden moeten we eerst de grondoorzaken goed analyseren. U leert de begrippen 5 times Why?, Gemba Walk en Ishikawa te begrijpen en toe te passen.

4
Lean Six Sigma Orange Belt – blok 2
3,5 uur

Er zijn momenteel nog geen bijeenkomsten voor de Lean Six Sigma Orange Belt training gepland. Indien u interesse heeft om deze training te volgen, neem dan contact met ons op.

Improve

1
Brainstorming
2
Verbeteringen doorvoeren

Control

1
5S methode
2
Visual Management
3
Een nieuwe standaard creëren
4
Lean Six Sigma Orange Belt – blok 3
4 uur

Er zijn momenteel nog geen bijeenkomsten voor de Lean Six Sigma Orange Belt training gepland. Indien u interesse heeft om deze training te volgen, neem dan contact met ons op.

Het examen

1
Examen Lean Six Sigma Orange Belt

Het Lean Six Sigma Orange Belt examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen. U krijgt 60 minuten tijd om de vragen te beantwoorden. Om te slagen voor het examen dient u tenminste 32 vragen correct te beantwoorden.

In verband met COVID-19 worden de klassikale bijeenkomsten vooralsnog alléén via onze digital classroom (Zoom of MS Teams meetings) gegeven.

Aan verlanglijst toevoegen
Koop cursus
Ingeschreven: 279 studenten
Duur: 24 uur
lezingen: 19
Video: 30 minuten
Niveau: Gemiddeld
Deze website gebruikt cookies en gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw ervaring op deze website te optimaliseren.