Watson Academy organiseert de Lean Six Sigma Orange Belt opleiding uitsluitend incompany (in opdracht van een organisatie of instelling). In deze opleiding gaan deelnemers namelijk aan de slag met daadwerkelijke verbeteropdrachten in de organisatie van hun werkgever of opdrachtgever. 

De Lean Six Sigma Orange Belt training bereidt de deelnemers voor om zelfstandig Lean Six Sigma toe te passen in de praktijk. Deze opleiding onderscheidt zich omdat deze enerzijds een een uitstekende basis legt onder de Lean Six Sigma kennis van de deelnemers en tegelijk ook alle theorie vertaalt naar de praktijk. De deelnemers passen direct de opgedane kennis toe om aantoonbare verbeteringen te realiseren voor de organisatie.  Op deze manier betaalt deze opleiding zich in vaak gelijk terug.

De Lean Six Sigma Orange Belt training positioneert zich qua diepgang tussen het niveau van de Lean Yellow Belt en de Lean Green Belt training. Na afloop van de training doen de deelnemers het online theorie-examen en ontvangen zij het certificaat.

Voor wie?

De Lean Six Sigma Orange Belt training is een ideaal vertrekpunt voor organisaties om medewerkers kennis op te laten doen van de Lean en Lean Six Sigma methode en deze kennis direct in te zetten om verspillingen terug te dringen, de processen efficiënter te maken en de toegevoegde waarde aan klanten te verhogen.

Inhoud training

De training gaat in op de geschiedenis, de filosofie, de principes en de technieken van Lean en Lean Six Sigma. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

De oorsprong van Lean

Toyota en het Lean House of Quality

De vijf Lean principes

Vijanden van Lean (Muda, Mura, Muri)

De acht vormen van verspilling (TIM WOODS)

Kaizen en cyclisch verbeteren

De DMAIC aanpak voor verbeteren

A3 methode

Klantwaarde (VoC, CtQ, Kano analyse)

Customer Journey

Value Stream Mapping

Grondoorzaken (Gemba, Ishikawa, 5x Why)

Flow en Pull

5S methode

Brainstorming

Poka Yoke

Visueel management

Standard Work

Het programma

Het programma bestaat uit een combinatie van zelfstudie en drie dagdelen klassikale training waarin de principes en de meest gangbare technieken van Lean en Lean Six Sigma op interactieve wijze behandeld worden door een ervaren docent. Onder begeleiding van de docent werken de deelnemers daarbij aan daadwerkelijke verbeteringen in hun eigen organisatie. De deelnemers bereiden zich zelfstandig inhoudelijk voor in hun eigen persoonlijke digitale leeromgeving. Zij doen dit door middel van zelfstudie, opdrachten en oefenvragen.

Een speciaal door ons ontwikkeld studieboek is bij de training inbegrepen, waarbij het logo van uw organisatie op de omslag gedrukt wordt.

Certificering

Deze training wordt afgesloten met het online Lean Six Sigma Orange Belt examen. Na het examen en het voltooien van de studieactiviteiten ontvangen de deelnemers het officiële certificaat. Er is één gratis herkansing inbegrepen.

De opleidingen van Watson & Associates voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Watson & Associates is geaccrediteerd door het Lean Competency System (LCS), ontwikkeld door Cardiff University.

Voor organisaties

Wij organiseren deze training uitsluitend als incompany training. Wij beantwoorden graag uw vragen en zorgen voor een passend voorstel voor uw specifieke opleidingsvraag.

Introductie

1
Inleiding tot de Lean Six Sigma Orange Belt training
15 minuten

Bij aanvang van de training ontvangt iedere deelnemer een syllabus van de training met en wordt de opzet, inhoud en leerdoelen van de training toegelicht.

De essentie van Lean

1
De oorsprong en ontwikkeling van Lean
30 minuten

Om de essentie van Lean te kunnen begrijpen is het belangrijk om de oorsprong van Lean te kennen en te weten hoe Lean zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. We gaan dus eerst inzoomen op een korte geschiedenis van Lean.

2
Het Lean House of Quality
30 minuten

We gebruiken in deze training het Lean House of Quality om de belangrijkste begrippen en principes van Lean weer te geven. Het Lean House of Quality is een schematische weergave en is gebaseerd op het Toyota Production Systeem (TPS).

3
Waarde en verspilling
30 minuten

Als Lean expert wordt er van u verwacht dat u deze vormen van verspilling kunt herkennen en benoemen. Het herkennen van verspillingen in processen is namelijk een erg belangrijke vaardigheid binnen Lean. U leert de betekenis van de begrippen Muda, Muri en Mura en u kunt de acht vormen van verspilling herkennen. 

4
Wie heeft TIM WOODS gezien?
5
Continu verbeteren
30 minuten

Kaizen is een centraal begrip binnen Lean. Organisaties die Lean toepassen realiseren zich dat het nodig is om voortdurend in kleine stapjes te verbeteren om hun lange termijn ambities te realiseren. We behandelen nu op welke wijze het principe van continu verbeteren in de praktijk toegepast kan worden. U maakt daarbij onder andere kennis met de A3-methode en DMAIC-aanpak.

6
Lean Six Sigma Orange Belt - blok 1
3,5 uur

Samen met uw medestudenten en een ervaren docent zult u de opgedane kennis met elkaar delen en zal de docent u laten oefenen met de opgedane kennis.

Define

1
Klantwaarde
30 minuten

Eerst beginnen we met het scherp krijgen van wat de klant precies als waarde definieert. We maken daarbij onderscheid tussen interne (Voice-of-the-Business) en externe klanten (Voice-of-the-Customer). De klantwaarde analyseren we vervolgens aan de hand van de Customer Journey en de Kano analyse.

2
Critical-to-Quality
30 minuten

We draaien met Lean verbeterprojecten dus aan de knoppen van het proces, met als doel dat het proces de waarde voor de klant kan leveren. De CTQ geven ons concrete aanwijzingen over hoe we het proces moeten inrichten.

3
Oefenvragen - deel 1

U heeft inmiddels met veel nieuwe begrippen kennis gemaakt. Met de volgende vragen kunt u uw eigen kennis van de tot nu toe behandelde stof toetsen. De vraagstelling komt ongeveer overeen met wat u tijdens het examen kunt verwachten.

Measure

1
Value Stream Mapping
30 minuten

Een krachtig en vaak toegepast methode om de huidige situatie in kaart te brengen is Value Stream Mapping. Met behulp van de Value Stream Map (VSM) visualiseren we de huidige waardestroom, aangevuld met allerlei nuttige informatie die ons helpen het probleem straks te analyseren. 

Analyse

1
De vijf Lean principes
30 minuten

Womack en Jones hebben in hun boek ‘Lean Thinking’ in 1996 vijf Lean principes beschreven. U maakt in dit hoofdstuk kennis met deze vijf principes.

2
Flow en pull
30 minuten

Flow en pull zijn principes die net als veel andere Lean principes oorspronkelijk afkomstig zijn uit de wereld van fabricageprocessen. Overal waar procesmatig producten of diensten gemaakt of geleverd worden, kunnen deze principes echter helpen om doorlooptijden te verkorten en verspilling tegen te gaan.

3
Probleem analyse
30 minuten

In deze fase van ons verbeterproject dringen we door te kern van het probleem. Om oplossingen te vinden moeten we eerst de grondoorzaken goed analyseren. U leert de begrippen 5 times Why?, Gemba Walk en Ishikawa te begrijpen en toe te passen.

4
Lean Six Sigma Orange Belt - blok 2
3,5 uur

Samen met uw medestudenten en een ervaren docent zult u de opgedane kennis met elkaar delen en zal de docent u laten oefenen met de opgedane kennis.

5
Oefenvragen - deel 2

Met de volgende vragen kunt u uw eigen kennis toetsen. U krijgt 20 minuten om 10 meerkeuzevragen te beantwoorden. Voor het examen na afloop van de training krijgt u 60 minuten om 40 vragen te beantwoorden.

Improve

1
Brainstorming
20 minuten

Naast een analytische en op feiten gebaseerde analyse, willen we in de 'Improve' fase ook even met u stilstaan bij het onderwerp 'brainstorming'. Het bedenken van mogelijke oplossingen is namelijk ook een creatief groepsproces. Als Lean expert zult u dus ook brainstormsessies organiseren of hieraan deelnemen.

2
Future State VSM
20 minuten

Wanneer we deze verbeteringen doorvoeren leidt dat vaak tot aanpassingen in de wijze waarop de activiteiten in de waardeketen worden georganiseerd. In Lean woorden: we brengen aanpassingen aan ten opzichte van de Current State VSM. Deze aanpassingen worden zichtbaar gemaakt in een future state VSM.

Control

1
Een nieuwe standaard creëren
15 minuten

Elke verbetering in Lean leidt tot een nieuwe standaard, waarin de werkwijzen zijn aangepast. In deze fase beheersen we de prestatie van het proces. Het werken volgens standaarden is een belangrijk Lean principe. Na het bestuderen van dit hoofdstuk begrijpt u waarom het werken volgens standaarden nodig is om continu te kunnen verbeteren.

2
5S methode
30 minuten

Lean organisaties uit allerlei sectoren passen de 5S methode toe om problemen sneller te kunnen herkennen, verspilling terug te dringen en de veiligheid te verhogen.

3
Poka Yoke
20 minuten

We streven ernaar dat we de standaard manier van werken op een zodanige manier verankeren in onze processen, dat het maken van fouten vrijwel onmogelijk wordt. Op die manier bouwen we de kwaliteit in het proces en zijn we minder afhankelijk van kwaliteitscontroles achteraf. Het voorkomen van fouten duiden we aan met het Japanse begrip Poka Yoke (in het Engels: mistake proofing). 

4
Visueel Management
30 minuten

We maken bij Lean veel gebruik van visuele technieken. Door informatie te visualiseren stellen we mensen in staat om zelf direct actie te nemen als bijsturing nodig blijkt. Het visualiseren van informatie en het bijsturen hierop noemen we 'visueel management'. 

5
Lean Six Sigma Orange Belt - blok 3
3,5 uur

Samen met uw medestudenten en een ervaren docent zult u de opgedane kennis met elkaar delen en zal de docent u laten oefenen met de opgedane kennis.

Het examen

1
Examen Lean Six Sigma Orange Belt

Het Lean Six Sigma Orange Belt examen is een openboekexamen. Het is dus toegestaan uw aantekeningen te raadplegen.

Het examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen. Kies het beste antwoord bij iedere vraag.  

U krijgt 45 minuten tijd om de vragen te beantwoorden. Om te slagen voor het examen dient u tenminste 80% (32 vragen) correct te beantwoorden.

Deze training bevat drie dagdelen interactieve training die in afstemming met de opdrachtgever ingepland worden.

Deze website gebruikt cookies en gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw ervaring op deze website te optimaliseren.